_______ _______

Vše o pitném režimu

Člověk denně vyloučí močí 1,5 l vody. K dalším ztrátám tekutin dochází také pocením, dýcháním a vylučováním stolicí. Tuto vodu je proto nutné do těla doplnit ve formě tekutin a stravy . Část vody si tělo vytváří samo prostřednictvím metabolických procesů.

VODA V TĚLE A JEJÍ FUNKCE

Voda je pro tělo nezbytná. Funguje jako rozpouštědlo různých látek v těle (cukry, bílkoviny) a také upravuje jejich vlastnosti. Umožňuje látkovou výměnu, správné fungování orgánů a vylučování odpadních látek metabolismu. Je potřeba pro zachování stálosti vnitřního prostředí. Tělo má mechanismy, kterými udržuje stálý poměr kyselin a zásad a není tedy potřeba upravovat množství kyselin v organismu např. stravou nebo různými doplňky stravy.

KDE SE V TĚLE NACHÁZÍ

Asi 2/3 veškeré tělesné vody se nachází v buňkách. Zbytek vody se nachází vně buděk (především v plazmě a mezibuněčném prostoru).

REGULACE VODNÍ BILANCE - HLADINY VODY V TĚLE

Na řízení příjmu a vylučování vody se podílí část mozku zvaná hypothalamus, dále hormony a ledviny. Tělo si tedy reguluje množství vody samo a není potřeba se cíleně odvodňovat. Zdravý organismus vyloučí z těla právě tolik vody, kolik je potřeba vyloučit.

POTŘEBA VODY - ZÁVISLOST NA POHLAVÍ, VĚKU, FYZICKÉ AKTIVITĚ…

Potřeba vody se u jednotlivců velmi liší. Záleží na životním stylu (člověk pracující v kanceláři a stravující se především zeleninou má jinou potřebu tekutin než člověk manuálně pracující ve vysokých teplotách a stravující se potravinami s vysokým podílem tuku). Záleží také na věku. Dětský organismus obsahuje procentuálně více vody a proto má také relativně vyšší potřebu vody než dospělý člověk. Zároveň jsou děti náchylnější ke ztrátám vody (např. při průjmu). Zvláštní kategorií jsou senioři, jejich tělo obsahuje procentuálně méně vody a více tuku a zárověň méně pociťují žízeň, takže je u nich nutné dbát na pravidelné doplňování tekutin. Mužské tělo obsahuje procentuálně více vody než ženské a proto je jeho spotřeba tekutin vyšší než u ženy. Zvýšený příjem tekutin se doporučuje u infekcí močových cest.

DOPORUČENÁ MNOŽSTVÍ PŘÍJMU TEKUTIN ZA BĚŽNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK:

U žen: 1,85 l/den. U mužů: 2,00 l/den.

NEDOSTATEK VODY V TĚLE

K vyšším ztrátám vody může docházet při sportu nebo jiné náročnější fyzické aktivitě, také při pobytu ve vysokých teplotách (pocením), při průjmech (hlavně u dětí) nebo u osob nemocných cukrovkou. Nedostatek vody v těle vyvolá pocit žízně. Tento stav nepříznivě ovlivňuje náš psychický a fyzický výkon. Při krátkodobém malém nedostatku se objevuje únava, malátnost, poruchy soustředění. Při ztrátě více než 5 % vody hrozí přehřátí, oběhové selhání, šok a různé neurologické potíže. Dlouhodobý i mírný nedostatek tekutin způsobuje únavu, zácpu, opakující se močové infekce, poruchy funkce ledvin atd.

PREVENCÍ DEHYDRATACE JE:

Omezení fyzické aktivity. Nepobývat na přímém slunci v poledních hodinách a nosit pokrývku hlavy. Místnosti větrat v nočních, ranních a večerních hodinách. Při onemocnění srdce, cév a dýchacích cest se vyvarovat procházek v období vysokých teplot.

NADBYTEK VODY V TĚLE

V současné době je v různých populárních médiích doporučován příjem tekutin i 4 litry denně. Měli bychom pamatovat na to, že potřeby každého jsou individuální (v závislosti na věku, pohlaví, zdravotním stavu, fyzické aktivitě). Vypití velkého objemu vody během několika hodin (např. rychlostí 1 l/hodinu může způsobit stav známý jako "otrava vodou", při kterém dochází ke zvracení, křečím, komatu a v krajním případě i smrti.

ZDROJE VODY

Nejvhodnějším nápojem je čistá voda (z vodovodu, studny, kojenecká voda nebo slabě mineralizovaná voda bez přidaného oxidu uhličitého). Dále jsou vhodné ovocné a zeleninové šťávy ředěné vodou, neslazené slabé čaje (především zelený) a nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje by se měly střídat pokud nejde o cílenou léčbu. Méně vhodné jsou vody sycené oxidem uhličitým a dále středně a silně mineralizované vody, které by se měly pít jen v časově omezených kúrách. Mléko a kakao jsou považovány spíše za tekutou výživu. Omezeně bychom měli konzumovat limonády, kolové nápoje, ochucené a slazené vody a energetické nápoje a také kávu a alkohol.

SHRNUTÍ:

Pitný režim je tedy individuální záležitost, která záleží na mnoha faktorech. Zvýšená pozornost je vhodná u některých skupin obyvatel (děti, senioři a nemocní).

© 2020 Všechna práva vyhrazena. Vytvořil IT tým lékárny.